Informació legal

ATLAS NATURA

Meritxell Gascon Piella

Nº de registre Agència de Viatges: AVBAL/690, inscrita al registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Mallorca i Illes Balears.

N.I.F: 53.128.019C

C/alfons el magnànim, 13 5E

Palma de Mallorca 07004

info@atlasnatura.es

Tel. 651164735

Nº de col·legiat: 13850

Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)

Tècnic esportiu en mitja muntanya.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Atlas Natura és una empresa registrada a la oficina Espanyola de Patentes i marques, així com la imatge corporativa. Per tant, Atlas Natura té els drets de exclusiva de la marca i el nom comercial.

Protecció de dades

Aquest lloc web permet una navegació anònima per les seves pàgines. Només es sol·licitaran les dades personals necessàries, al realitzar la inscripció a una activitat.

Aquestes dades personals, no es cediran a altres empreses. Sense perjudici de l’anterior, s’informa a l’usuari, que les dades seran comunicades quan les autoritats administratives competents, o una crida judicial ho sol·liciti.

Els usuaris tenen “dret a l’oblit” i a la baixa de la recepció d’informació en qualsevol moment.

En compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 de Protecció de dades de caràcter personal, les seves dades personals seran incloses a un fitxer automatitzat amb les següents dades:

Responsable: Identitat: Meritxell gascon piella – NIF: 53128019c Dir. postal: Alfons el magnànim,13 5E. Telèfono: 651164735.   Correu electrònic: info@atlasnatura.es.

A Atlas Natura (MERITXELL GASCON PIELLA) tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Atlas Natura (MERITXELL GASCON PIELLA) estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant MERITXELL GASCON PIELLA, ALFONS EL MAGNÀNIM 13 5E PALMA o en l’adreça de correu electrònic INFO@ATLASNATURA.ES, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Així mateix, sol·licitem la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els contractats i fidelitzar-lo com a client.

Política de Contractació

Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio de Educación y Ciencia.

Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que poden afectar la seguretat del grup.

Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu de garantir la seguretat.

Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic, estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta per a ell.

El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties prèvies a l’activitat.

Els transports realitzats amb furgonetes de la organització, són gratuïts.

Política de Cancel·lació

Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat. Si la baixa es produeix fins 10 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat excepte el 35% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva. Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 40% de l’import total. La no presentació el dia de la sortida representa la pèrdua total de l’import ingressat. L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la pèrdua total de l’import ingressat.

L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les despeses dels diferents proveïdors (allotjaments, guies, transports, àpats, etc) si el client no abona el segon pagament en el termini establert i el client vol desistir del viatge després del primer pagament de reserva.

No es retornarà l’import dels bitllets de transport ja emesos.

Política de pagament

L’import total de l’activitat inclou l’I.V.A. El pagament de la bestreta es realitzarà en el moment de la inscripció, en concepte de reserva.