Informació legal

ATLAS NATURA

Meritxell Gascon Piella

Nº de registre Agència de Viatges: AVBAL/690, inscrita al registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Mallorca i Illes Balears.

N.I.F: 53.128.019C

C/alfons el magnànim, 13 5E

Palma de Mallorca 07004

info@atlasnatura.es

Tel. 651164735

Nº de col·legiat: 13850

Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)

Tècnic esportiu en mitja muntanya.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Atlas Natura és una empresa registrada a la oficina Espanyola de Patentes i marques, així com la imatge corporativa. Per tant, Atlas Natura té els drets de exclusiva de la marca i el nom comercial.

Protecció de dades

Aquest lloc web permet una navegació anònima per les seves pàgines. Només es sol·licitaran les dades personals necessàries, al realitzar la inscripció a una activitat.

Aquestes dades personals, no es cediran a altres empreses. Sense perjudici de l’anterior, s’informa a l’usuari, que les dades seran comunicades quan les autoritats administratives competents, o una crida judicial ho sol·liciti.

Els usuaris tenen “dret a l’oblit” i a la baixa de la recepció d’informació en qualsevol moment.

En compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 de Protecció de dades de caràcter personal, les seves dades personals seran incloses a un fitxer automatitzat amb les següents dades:

Responsable: Identitat: Meritxell gascon piella – NIF: 53128019c Dir. postal: Alfons el magnànim,13 5E. Telèfono: 651164735.   Correu electrònic: info@atlasnatura.es.

“En nom de l’empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de donar el servei sol·licitat: realitzar la facturació i informar de nous esdeveniments. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a cumplir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers, tret en els casos que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir una confirmació sobre si a Atlas Natura estem tractant les seves dades, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexistents o solicitar la eliminació quan sigui necessari.

Si no vols continuar rebent informació d’Atlas Natura, envia “Baixa” a info@atlasnatura.es.

Política de Contractació

Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio de Educación y Ciencia.

Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que poden afectar la seguretat del grup.

Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu de garantir la seguretat.

Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic, estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta per a ell.

El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties prèvies a l’activitat.

Els transports realitzats amb furgonetes de la organització, són gratuïts.

Política de Cancel·lació

Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat. Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva. Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import total. La no presentació el dia de la sortida representa la pèrdua total de l’import ingressat. L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la pèrdua total de l’import ingressat.

No es retornarà l’import dels bitllets de transport ja emesos.

Política de pagament

L’import total de l’activitat inclou l’I.V.A. El pagament de la bestreta es realitzarà en el moment de la inscripció, en concepte de reserva.